הסדרת ליקויי רישום נכסי מקרקעין

נכסים שאינם בשלים לרישום בלשכת רישום המקרקעין – רשומים ברמ"י / חברה משכנת

בית • הסדרת ליקויי רישום נכסי מקרקעין הסדרת ליקויי רישום נכסי מקרקעין   / נכסים שאינם בשלים לרישום בלשכת רישום המקרקעין – רשומים ברמ"י / חברה משכנת

רישום לקוי בלשכת רישום המקרקעין / רמ"י– שרשור שלא נרשם, היעדר רישום ע"ש הבעלים/חוכרים

בית • הסדרת ליקויי רישום נכסי מקרקעין הסדרת ליקויי רישום נכסי מקרקעין   / רישום לקוי בלשכת רישום המקרקעין / רמ"י– שרשור שלא נרשם, היעדר רישום ע"ש הבעלים/חוכרים

כלי נגישות