בטחונות בעסקאות מקרקעין מורכבות

בטחונות בעסקת מקרקעין מקבלן

מאחר ועסקת רכישת דירה מקבלן כוללת בתוכה מרכיב משמעותי של חוסר וודאות ותשלום סכומים נכבדים בטרם נבנתה והושלמה בניית הדירה, מחויב קבלן המוכר דירה, ליתן לרוכש בטוחה שתבטיח לרוכש כי כספו לא ירד לטמיון באם יהיה כשל של הקבלן והוא לא יוכל לעמוד בהתחייבותו ולמסור לקונה את הדירה. חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי …

בטחונות בעסקת מקרקעין מקבלן לקריאה »

מבוא

קביעת ביטחונות עבור רוכש דירה בתמורה לכספים שישלם למוכר במסגרת הסכם המכר, מהווה נושא חשוב במשא ומתן בין הצדדים, על אחת כמה וכמה בעסקאות רכישה מורכבות, בהן ישנם אלמנטים העשויים להקשות או לעכב את מהלך העסקה. מדובר בסעדים עבור הרוכש בכל מצב בו מהלך העסקה מתעכב מעבר לזמן הסביר או שהעסקה אינה מתממשת כלל, ולכן …

מבוא לקריאה »

כלי נגישות