_ibi6147_optimized

מספר טלפון במשרד

03-5621112

דואר אלקטרוני

office@danailaw.co.il

עו"ד אמיר דנאי

אמיר דנאי עורך דין ומגשר, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב משנת 1991, וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 1993.עו"ד דנאי אלוף משנה במיל', משרת כמפקד יחידת מילואים בפיקוד העורף, ומשמש גם כדירקטור בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות. עו"ד אמיר דנאי רכש בנוסף תואר ראשון במדעי המדינה מטעם אוניברסיטת תל-אביב. הוא משתלם תדיר, בהשתלמויות עומק של לשכת עורכי הדין בתחומי עיסוקו לרבות: עסקאות מכר במקרקעין, מיסוי מקרקעין, משפט מסחרי, צוואות וירושות, ויפוי כוח מתמשך. 

עו"ד אמיר דנאי בעל ידע וניסיון רב בניהול עסקאות מכר מורכבות במקרקעין לרבות: עסקאות קומבינציה, תמ"א, רכישות מקבלן, עסקאות בהם קיימים היבטי מס – המשליכים על כדאיות העסקה בעקבות שיעור המס, ועסקאות בהם הנכסים למכירה אינם רשומים על שם  המוכר.  בעסקאות מכר מורכבות במקרקעין, לעיתים עובר זמן רב ממועד החתימה, עד למועד השלמת רישום הזכויות. כנגזרת מכך ישנם אירועים שלא ניתן לצפות במועד החתימה, ואליהם יש להיערך מבעוד מועד בעריכת החוזה. לעיתים קיים נתק בין הנכס שאותו הקונה מעוניין לרכוש, לבין המוכר, שכן הנכס לא רשום עדיין ע"ש המוכר. במקרים אלו נדרש עורך הדין המלווה את העסקה, להכיר את החיובים הכספיים והמטלות הנוספות שיחולו על כל צד בעסקה, להפעיל יצירתיות משפטית כדי להבטיח שהעסקה תתממש מחד, ומאידך שהקונה לא יאבד את כספו. לעיתים קיים ליקוי ברישום זכויות המוכר על הנכס. במקרים אלו עשויה לעלות אי ודאות, ביחס ליכולת של המוכר לתקן את הליקויים ברישום זכויותיו בנכס. אז יש לוודא שכל החוליות בשרשרת החלפת הבעלים על הנכס הינן תקינות, שכן באם קיים נתק בחוליה אחת, כל שרשרת הרוכשים נופלת, הזכות של המוכר על הנכס אינה קיימת רישומית, ולכאורה הנכס לא בבעלותו. במצב זה נדרש לבצע שחזור של אירועי רכישה, והשגת כל האישורים הדרושים לגבי הנכס הנמכר, הכוללים הערות אזהרה והתחייבויות. בנוסף יש צורך לייצר מנגנונים משפטיים, לעיתים בסיוע בית המשפט, שיאפשרו להסדיר רישומית כל חוליה בשרשרת המוכרים. 

עו"ד אמיר דנאי בעל ניסיון רב בהתמודדות עם עסקאות מכר בהם נדרש להתגבר על מכשול, שאינו מאפשר רישום נכס על שם הקונה באופן מידי, עם חתימת הסכם המכר. עו"ד דנאי בעל ידע רב ובעל שליטה בפסיקה, בתחום הקשור בביטחונות הנדרשים בעסקאות מכר במקרקעין. הוא מבין מה נדרש כדי להכשיר זכויות בנכס, וכפועל יוצא מכך, מהם הביטחונות שיש להציב בעסקת המכר במקרקעין.  עו"ד אמיר דנאי בעל ניסיון עשיר וידע רב, המאפשר לו להטמיע בתוך הסכם המכר מנגנוני ביטחון לקונה, שיבטיחו שבמידה והמוכר לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, הקונה לא יפגע, ויחזור למצב שהיה טרם חתימת ההסכם, ובנוסף לכך יקבל פיצוי הולם. עו"ד אמיר דנאי בעל ידע וניסיון עשיר בכל הקשור בעסקאות מכר במקרקעין, במקרים בהם קיימים מספר אירועי מס, שדורשים תכנון מס. הוא בעל ידע רב במיסוי מקרקעין, ובאיתור אלטרנטיבות במטרה לחסוך במס, לרבות מקרים בהם קיימת השלכת מס על המוכר. ניסיון וידע רב בתחומים אלו, בא לידי ביטוי בעיקר בעסקאות מכר מורכבות, לרבות עסקאות קומבינציה, עסקאות תמ"א ורכישה מקבלן. עו"ד אמיר דנאי בקיא בהליכים המנהליים והמסמכים הנדרשים ע"י הרשויות, כדי להבטיח רישום תקין של זכויות הקונה בנכס, בהליך יעיל ומהיר.

זכויות יוצרים משרד עורכי דין י. דנאי.

כלי נגישות