בטחונות בעסקאות מקרקעין מורכבות

/

מבוא

כותב המאמר :

קביעת ביטחונות עבור רוכש דירה בתמורה לכספים שישלם למוכר במסגרת הסכם המכר, מהווה נושא חשוב במשא ומתן בין הצדדים, על אחת כמה וכמה בעסקאות רכישה מורכבות, בהן ישנם אלמנטים העשויים להקשות או לעכב את מהלך העסקה. מדובר בסעדים עבור הרוכש בכל מצב בו מהלך העסקה מתעכב מעבר לזמן הסביר או שהעסקה אינה מתממשת כלל, ולכן אין להקל בהם ראש.

עסקה במקרקעין, לא כל שכן עסקת מקרקעין מורכבת, עשויה להימשך על פני תקופה ארוכה.לרוב, בשל מורכבותה,עסקה מסוג זה אינה מתמצה במערכת היחסים הסגורה שבין המוכר לבין הרוכש בלבד, אלא תלויה בגורמים נוספים שהשפעתם קריטית להצלחת העסקה (לדוג': לשכת רישום המקרקעין, הרשם לענייני ירושה, רשות מקרקעי ישראל, עיריות ומועצות מקומיות, ועוד ועוד).

אי הבנת המורכבות העשויה להתפתח תוך כדי העסקה, והיעדר בקיאות בהתנהלות מול הגורמים השונים מלבד מערכת היחסים שבין המוכר לבין הרוכש, עשויה לגרום לרוכש הוצאות כבדות, ואף להביא לכישלון העסקה ולהפסדים כספיים משמעותיים.

תפקידו של עורך הדין המלווה את הרוכש הוא להבהיר ללקוחו את משמעות הסיכונים שהוא צפוי לקחת על עצמו במסגרת העסקה, ואף חשוב מכך,להמליץ לו על בטוחות ריאליות שכדאי לבסס בהסכם המכר, על מנת לוודא שהרוכש לא יינזק במקרה שהעסקה לא תצא אל הפועל בנסיבות שאינן תלויות בו אך כרוכות בעשיית העסקה.

היעדר ליווי של עורך דין הבקיא בעריכת עסקאות רכישה מורכבות, החל משלב המשא ומתן ועד לקבלת החזקה בנכס הנרכש, כמו גם אי הבנה מספקת של הרוכש לגבי הביטחונות הנדרשים כחלק מהסכם הרכישה הספציפי, עלולים לגרום לרוכש להיקשר בהסכם שיתכן ולא היה מתקשר בו, לולא היה מודע למכלול הנתונים. למעשה, ביסוס הביטחונות הראויים עבור רוכש הספציפי במסגרת הסכם הרכישה נועד למנוע מהרוכש להתקשר בעסקה ללא הגנה מיטבית עבורו.

יש להדגיש כי לאחר שלב המשא ומתן בין הצדדים, ובוודאי שלאחר שלב החתימה על ההסכם, עורך הדין ממלא תפקיד מרכזי לאורך העסקה, ונשאר בתמונה על מנת לוודא שהמוכר מקיים את התחייבויותיו כלפי הרוכש לפי הסכם הרכישה, ושהביטחונות שהוסכמו מבעוד מועד ימומשו במידת הצורך על מנת שהרוכש לא יינזק במקרה של הפרת ההסכם או אי קיומו.

זכויות יוצרים משרד עורכי דין י. דנאי.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי, שהעניק המחוקק לאדם,על מנת שיוכל באמצעותו לקבוע כיצד יראו חייו, אם חלילה לא יהיה צלול וכשיר לקבל החלטות.

 

בטחונות בעסקאות מקרקעין מורכבות

קביעת ביטחונות עבור רוכש דירה בתמורה לכספים שישלם למוכר במסגרת הסכם המכר, מהווה נושא חשוב במשא ומתן בין הצדדים, על אחת כמה וכמה בעסקאות רכישה מורכבות, בהן ישנם אלמנטים העשויים להקשות או לעכב את מהלך העסקה.  

הדרך העדיפה לתשלום דמי שכירות

לעיתים קרובות השכרת נכס הנה לתקופת זמן המחייבת את המשכיר לעקוב מדי חודש אחר תשלום דמי שכירות מאת השוכר. קיימות שיטות שונות לקביעת דרך התשלום של דמי השכירות ע"י שוכר נכס:

אבחון מצב בעלות בנכס

תוכן המאמר יתעדכן במהלך הימים הקרובים.

תביעת פינוי פולש מנכס

תוכן המאמר יתעדכן במהלך הימים הקרובים.

כלי נגישות