הדרך העדיפה לתשלום דמי שכירות   /

לעיתים קרובות השכרת נכס הנה לתקופת זמן המחייבת את המשכיר לעקוב מדי חודש אחר תשלום דמי שכירות מאת השוכר. 

קיימות שיטות שונות לקביעת דרך התשלום של דמי השכירות ע"י שוכר נכס:

  1. הוראת קבע, 
  2. ביצוע העברה בנקאית ע"י השוכר במועד קבוע בכל חודש, 
  3. תשלום מידי חודש לידי המשכיר
  4. הפקדת שיקים דחויים בידי המשכיר למשך כל תקופת השכירות.

השאלה הנשאלת היא האם יש עדיפות לדרך קבלת דמי שכירות, יחסית לדרכים האחרות. לטעמנו הדרך העדיפה, היא קבלת שיקים דחויים מראש למשך כל תקופת השכירות. זו אולי דרך מעט "מיושנת", שכרוכה בצורך להפקיד את השיקים בבנק, ובתשלום עמלות בגין פעולה זו, אך נראה כי יתרונותיה עולים על חסרונותיה. במבחן "הנוחות" היא אולי הדרך  הנוחה פחות, אך מבחינה משפטית, יתרונותיה מכריעים למקרה ששוכר לא משלם את דמי השכירות במועדם. אם מדובר בביטול הוראת קבע או באי ביצוע התשלום, התרופה שעומדת למשכיר היא הגשת תביעה נגד השוכר בבית המשפט, על מנת לתבוע את ביצוע התשלום. הליך כזה כרוך בהגשת התביעה (גם אם בבית המשפט לתביעות קטנות) ניהול ההליך, כאשר נטל הראיה היא על המשכיר, ולאחר קבלת פסק הדין, וככל שהשוכר לא יכבדו, פתיחת הליך בלשכת ההוצאה לפועל לגביית פסק הדין.

לעומת זאת במקרה שניתן שיק דחוי שהופקד (מראש או במועד פרעונו) והשיק סורב על ידי הבנק, יכול המשכיר לפתוח מיידית בהליכי הוצאה לפועל כנגד השוכר. כלומר במקרה כזה נחסך כל הליך ניהול התביעה בבית המשפט כנגד השוכר, שכן, על פי סעיף 81א(א) לחוק ההוצאה לפועל: "שטר חליפין, שטר חוב ושיק, כמשמעותם בפקודת השטרות (בחוק זה – שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט"וסעיף קטן (ב) לאותו סעיף קובע:" המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך, והוראות סעיף 7(ב) יחולו עליה כאילו הייתה בקשה לביצוע פסק דין".

כלומר, במקרה של כשל בתשלום שכר הדירה, הרי שהצגתו של שיק שסורב ע"י הבנק מאפשרת יתרון משמעותי בכך שבידי המשכיר מסמך המהווה פסק דין, וניתן להגישו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

  1. אנו חוסכים את הזמן וההליך בפני בית המשפט להגשה וניהול התביעה.
  2. נטל הראיה עוברת אל השוכר שעליו להוכיח סיבות טובות לאי תשלום השיק.
  3. אנו מקדימים את האפשרות לבצע הליכי גביה, כמו עיקולים, למועד הגשת השטר לביצוע.

לפיכך, למרות שהקדמה הטכנולוגית מציבה בפנינו אפשרויות חדשות לתשלום דמי השכירות, בדרך של הוראת קבע, כרטיס אשראי וכד', ניכר כי הדרך היעילה יותר למקרה של כשל בתשלום דמי השכירות היא השיק!

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי, שהעניק המחוקק לאדם,על מנת שיוכל באמצעותו לקבוע כיצד יראו חייו, אם חלילה לא יהיה צלול וכשיר לקבל החלטות.

 

בטחונות בעסקאות מקרקעין מורכבות

קביעת ביטחונות עבור רוכש דירה בתמורה לכספים שישלם למוכר במסגרת הסכם המכר, מהווה נושא חשוב במשא ומתן בין הצדדים, על אחת כמה וכמה בעסקאות רכישה מורכבות, בהן ישנם אלמנטים העשויים להקשות או לעכב את מהלך העסקה.  

הדרך העדיפה לתשלום דמי שכירות

לעיתים קרובות השכרת נכס הנה לתקופת זמן המחייבת את המשכיר לעקוב מדי חודש אחר תשלום דמי שכירות מאת השוכר. קיימות שיטות שונות לקביעת דרך התשלום של דמי השכירות ע"י שוכר נכס:

אבחון מצב בעלות בנכס

תוכן המאמר יתעדכן במהלך הימים הקרובים.

תביעת פינוי פולש מנכס

תוכן המאמר יתעדכן במהלך הימים הקרובים.

כלי נגישות